רכש משותף

רכש משותף
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 5/2022 לבניית תכנית "התייעלות אנרגית" ברשויות האשכול וברמה האזורית במגוון תחומי האנרגיה חיצוני 11/04/2022 03/05/2022
מכרז פומבי 04/2022 למתן שירותי ייעוץ להכנת תוכנית מפורטת להקמה ושדרוג של מערכים אזוריים לאיסוף, טיפול ומיחזור פסולת חקלאית עבור אשכול הגליל והעמקי ם פומבי 31/03/2022 03/05/2022
מכרז פומבי 1/2022 למתן שירותי ייעוץ הנדסי תכנוני בתחומי הטיפול בפסולת עבור אשכול הגליל והעמקי ם פומבי 08/02/2022 03/03/2022
מכרז פומבי 2/2022 מנהל אנרגיה אזורי אשכול גליל ועמקים פומבי 01/02/2022 01/03/2022
הזמנה להציע הצעות מחיר להכנת תוכנית לקידום ופיתוח שירותים אזוריים בתחום הרווחה פומבי 21/12/2021 09/01/2022
מכרז פומבי מס' 11/2021: מערכת לבקרת אשפה ומשקלים פומבי 23/11/2021 13/01/2022
מכרז פומבי 10/2021 לשירותי גינון וחצרנות ברשויות אשכול ה גליל והעמקים פומבי 31/10/2021 25/11/2021
מכרז פומבי מס' 09/2021 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים פומבי 14/09/2021 19/10/2021
מכרז פומבי 2021/08 לשירותי ניקיון וטאוט רחובות ברשויות אשכול גליל והעמקים פומבי 02/08/2021 02/09/2021
הזמנה להציע הצעו ת מתן ייעוץ ליווי לאשכול בהליך הכנת מכרז לביצוע עבודות תשתית ופיתוח, עבור רשויות האשכו ל כללי 03/06/2021 17/06/2021
הזמנה להציע הצעו ת מתן ייעוץ ליווי לאשכול בהליך הכנת מכר ז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה, שיפוצים ובינוי, עבור רשויות האשכול כללי 03/06/2021 17/06/2021
מכרז פומבי מס' 2021/07 - להתקנת פאנלים סולריים על מבנה ציבור ברשויות המקומית פומבי 31/05/2021 17/06/2021
מכרז פומבי מס' 06/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שרותי ניהול מערכות מידע ומחשוב עבור אשכול הגליל והעמקים ורשויות האשכול פומבי 22/04/2021 06/06/2021
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 1/2021 לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות פומבי 21/04/2021 20/05/2021
מכרז פומבי מס' 5/2021 לגיוס מתכלל בריאות אזורי לצורך תיאום, קידום וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות והזדקנות בריאה ופעילה ברשויות אשכול הגליל והעמקים פומבי 19/04/2021 10/05/2021
מכרז פומבי משותף 06/2021 לאספקת מדיחי כלים לרשויות החברות באשכולות פומבי 14/04/2021 07/07/2021
מכרז מס' 02/2021 הזמנה להציע הצעות אספקה, התקנה, הדרכה ותחזוקת מוצריMicrosoft עבור אשכול הגליל והעמקים ורשויות האשכול פומבי 11/01/2021 02/02/2021
מכרז מסגרת 01/2021 לאיסוף ופינוי פסדים ופגרים לרשויות מקומיות החברות באשכול הגליל והעמקים ובאשכול כנרת עמקים פומבי 04/01/2021 26/01/2021
מכרז מס' 08/2020 הזמנה להציע הצעות לאספקת שרותי מחשוב עבור איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים ורשויות האשכול פומבי 23/10/2020 26/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מספר 09/2020 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת עבור רשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים פומבי 21/10/2020 16/11/2020
מכרז פומבי מס' 4/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת ופסולת גזם באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול פומבי 21/10/2020 11/03/2021
מכרז פומבי מס' 2020/07 - להתקנת פאנלים סולריים על מבנה ציבור פומבי 14/10/2020 11/11/2020
מכרז פומבי מס' 2020/5 למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות פומבי 01/10/2020 01/08/2021
מכרז משותף לרכישת כלי רכב למערך הפסולת פומבי 18/09/2020 29/10/2020
מכרז מסגרת 06/2020 לאיסוף ופינוי פסדים ופגרים לרשויות מקומיות החברות באשכול הגליל והעמקים ובאשכול כנרת עמקים פומבי 02/09/2020 14/10/2020
מכרז 05/2020 לאספקת ציוד חזרה לבית הספר לרשויות מקומיות החברות באשכול הכנרת והעמקים ובאשכול הגליל והעמקים פומבי 01/09/2020 11/11/2020
מכרז 05/2020 למתן שרותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פומבי 31/08/2020 20/10/2020
מכרז 04/2020 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת פומבי 06/08/2020 03/09/2020
מכרז המסגרת מס' 02/2020 לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק כללי 23/07/2020 30/08/2020

חזור למכרזים פעילים