תכנית האב הדיגיטלית של הרשויות והאשכול

אתמול, התקיימו שני מפגשים להצגת תכנית האב הדיגיטלית של הרשויות והאשכול


המפגש כלל הצגה של התהליך שבוצע וניתוח הנתונים בתחום הדיגטציה, והצגת התובנות, האתגרים והחסמים

שעלו מהנתונים. בסוף המפגש הנציגים קיבלו דוחות אבחון של הרשות שלהם אשר יהוו בסיס להטמעת כלים דיגטליים מתקדמים ברשויות.

מטרת האשכול בנושא הדיגטציה , כמו גם בנושאים אחרים הינה לאגם משאבים וליצור יתרון לגודל על ידי מתן שירותים משותפים לרשויות, ועל ידי כך לשפר את השירות הניתן לתושבים האשכול, וככל הניתן להוזיל.