חלוקת ציוד מיגון

אשכול גליל ועמקים חילק השבוע את ציוד המיגון שנרכש באופן משותף לרשויות האשכול :מסכות, מדי חום ומגנים .


אשכול גליל ועמקים חילק השבוע את ציוד המיגון שנרכש באופן משותף לרשויות האשכול :מסכות, מדי חום ומגנים .

מהלך זה ממשיך את רכש ציוד המיגון בחודש האחרון ותמיכת האשכול באתגרי הרשויות והאיזור גם בתקופת המשבר.

מאחלים לכולם בריאות