מכולות אצירת אשפה


8 מכולות אצירת אשפה בנפח של 12 מ"ק כל אחת, פוזרו השבוע ברחבי המועצה האזורית מגידו.
המכולות התווספו למערך אצירת האשפה בישובי המועצה וחלקם אף החליפו מכולות ישנות ובלויות.

המכולות נרכשו על ידי האשכול בסיוע המשרד להגנת הסביבה. בימים הקרובים יסופקו עוד 8 מכולות.
מכולות