פרסום מכרז לאיתור מנהל אנרגיה אזורי


D71C155A6DAD854C2E9313B46697E27E_800x392.20190327T174039