תוצאות מכרז להתקנת פאנלים סולריים על מבני ציבור ברשויות

מכרז משותף להקמת פאנלים סולריים לרשויות מקומיות החברות באשכולות.