תוצאות מכרז דלקים

מכרז משותף לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק לרשויות מקומיות החברות באשכולות.