חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 (להלן החוק) אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות בכתב לממונה על חוק חופש המידע באשכול רשויות הגליל והעמקים –  מר מאיר חלי.

לתשומת ליבכם

בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן לשלוח בכתב באמצעות הדואר בלבד לכתובת:

 

לכבוד,

מאיר חלי

אשכול רשויות הגליל והעמקים

רחוב ניצנים 39,  מגדל העמק, ת"ד 5918