נציגי הציבור של האשכול

  1. לילה אהרון.
  2. ודים ווליקובסקי.
  3. עואודה אימן.
  4. ציפי גליקשטיין