מחלקת כספים וגזברות האשכול היא אחד הגופים החשובים בתהליך שהאשכול מוביל. מטרתו להוציא לפועל את כל הפעילות הכלכלית המשותפת באמצעות המערכת החשבונאית של האשכול. בראש המחלקה ניצבת רו"ח רים אסדי.

מערך הכספים והגזברות  נושא באחריות למהלכי הרכש האשכוליים, להגשה של קולות קוראים, וכאמור להוצאה לפועל של פרויקטי רכש משותפים. מערך הגזברות אחראי על הפיקוח והבקרה של הפרויקטים לרבות וידוא כי השירות שניתן עבור התשלום בוצע בלוחות הזמנים המדויקים ובאיכות הטובה ביותר וזאת בהתאם להתחייבויות שניתנו על ידי הצד המתקשר. עוד אחראית הגזברות על בניית תקציב האשכול הן מן ההיבט של התקציב השוטף והן תקציבי הפרויקטים הנפתחים על ידי מליאת האשכול כתב"רים(תקציבים בלתי רגילים). מחלקת הכספים והגיזברות פועלת למען רשויות האשכול ולמען תושבי האשכול והיא מייצגת סטנדרד מקצועי גבוה ושאיפה למצויינות.