מאיר חלי
מאיר חלי
מנכ"ל האשכול
אימאן בסול
אימאן בסול
עוזרת מנכ"ל ומנהלת פרויקטים
רים אסדי כנאנה
רים אסדי כנאנה
גזברית האשכול
אייל שני
אייל שני
מנהל אגף איכות סביבה
אופיר גומל
אופיר גומל
מפקח סביבה בכיר
דואה אבו-אלעסל
דואה אבו-אלעסל
מנהלת תחום שיתופי פעולה
לילך מלויל
לילך מלויל
מתכללת בריאות אזורית
נטלי אמסלם
נטלי אמסלם
מנהלת אדמיניסטרטיבית