אשכול הגליל ועמקים שם לעצמו למטרה לקדם את איכות חיי תושבי האשכול וזאת בתחומי התעסוקה, התיירות, החינוך והרווחה, התחבורה, הבריאות, איכות הסביבה ועוד.

באשכול חיים כ 400,000 תושבים ותושבות המתגוררים ב 17 רשויות שהינן חברות האשכול.

אנו מאמינים שבאמצעות קידום רשויות האשכול אפשר לעמוד במטרת העל של איכות חיים גבוהה לתושבי האשכול.

תכנון ותכלול איזורי , ניצול העוצמה הכלכלית המשותפת לכל הרשויות לצורך הוזלת הרכש, והעצמת הרשויות החלשות, הן האמצעים המרכזיים באמצעותם אנו מתכננים את השגת מטרת העל של האשכול.

עוד אדגיש את החשיבות הרבה שהאשכול רואה לנכון לקידום שיח אנושי נעים וחברי  בין חרדים לחילונים , יהודים וערבים, וכל יתר קבוצות האוכלוסייה החיות בתחומי האשכול.

כבוד הדדי ומתן מקום במרחב איש לרעהו הינם מפתח להצלחה!

בברכה,
מננכ"ל האשכול