יחידת החדשנות ואסטרטגיה מהווה זירה לפיתוח כלים חדשניים והובלת תהליכים אלו והטמעתם תוך ניצול היתרון לגודל ואיגום משאבים בראש היחידה עומדת בראשה גב' אימאן בסול.

האשכול פועל לקידום התחום הדיגיטלי ברמה האזורית וקידום טרנספורמציה דיגיטלית בקרב הרשויות השותפות בו, הפלטפורמה האזורית תתבסס על שירות משותף של אנשי מקצוע מתחום מערכות ואבטחת מידע ותפעל ליצירת תשתיות עבודה פנים ארגוניות, הכשרות ושירותים דיגיטליים משלב התכנון וניהול המשאבים, דרך המימוש והטמעה בפועל. הערך המוסף כולל גם שיתוף ידע, איגום משאבים ופיתוח מענים משותפים לצרכים חוצי רשויות שיעלו מהשטח.

תכנית הפעולה שלנו

  • מיפוי מצב קיים ובניית תכנית אב בתחום מערכות מידע ושירותים דיגיטליים ל-17 רשויות האשכול. 
  • אפיון מענה בר קיימא ברמה האשכולית, בשיתוף נציגי הרשויות, לקידום תחום המחשוב, מערכות המידע והשירותים הדיגיטליים ברשויות. 
  • מכרז להקמת יחידה טכנלוגית אזורית להקמת מענה מלא ומקצועי לצרכי הרשות – תכנון, ליווי והטמעה לפי רמת שירות מוגדרת (SLA). התקשרות, הפעלה ובקרה על השירות. 
  • הקמת יחידה טכנולגית אזורית אשר תלווה,תוביל ותתמוך בשירותי ה- IT לרשויות האשכול. היחידה הטכנולגית האזורית תהווה מרכז מומחיות במערכות מידע, אשר יממש את צרכי הרשות השונות וזאת מתוך הבנה של הצרכים הרשותיים והאשכוליים ויצירת תנופה דיגטלית אזורית.
  • הקמת ועדת היגוי אשכולית