שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
09/08/2022 22/08/2022
04/08/2022 22/08/2022

עבור לארכיון המכרזים