דודי אריאלי
דודי אריאלי
מנכ"ל האשכול

אימאן בסול
אימאן בסול
עוזרת מנכ"ל ומנהלת פרויקטים

רים אסדי כנאנה
גזברית האשכול

אייל שני
אייל שני
מנהל אגף איכות סביבה